Πολιτική απορρήτου

Γενικές πληροφορίες

Σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και στοχεύει στη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων ατόμων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στην εναρμόνιση των κανονισμών για την επεξεργασία τους, η εταιρεία “PLUSHENI IGRACHKI.BG” ως διαδικτυακός έμπορος, διασφαλίζει ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού, συλλέγοντας μόνο προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την πώληση και τα συνοδευτικά του γεγονότα (ειδοποιήσεις παραγγελίας). Και ειδοποιήσεις μάρκετινγκ) και τα διατηρεί υπεύθυνα και νόμιμος.

Πληροφορίες σχετικά με τον Διαχειριστή Προσωπικών Δεδομένων

Όνομα “PLUSHENI IGRACHKI.BG” OOD
UIC / BULSTAT: 204455976
Έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Επαρχία Πλόβντιβ, δήμος Μαρίτσας
Trud 4199, 41 KARLOVSKO SHOSE STREET
Διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας: Περιφέρεια Plovdiv, δήμος Maritsa
Trud 4199, 41 KARLOVSKO SHOSE STREET
Στοιχεία αλληλογραφίας: Περιφέρεια Plovdiv, δήμος Μαρίτσας
Trud 4199, 41 KARLOVSKO SHOSE STREET
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sells@amektoys.bg
Τηλέφωνο: 032 947 947

Πληροφορίες για τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Όνομα: “PLUSHENI IGRACHKI.BG” OOD
Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Επαρχία Πλόβντιβ, δήμος Μαρίτσας
s. Trud 4199, UL.KARLOVSKO SHOSE Νο 41, Εταιρεία PLUSHENI IGRACHKI.BG
Στοιχεία αλληλογραφίας: Περιφέρεια Plovdiv, δήμος Maritsa
Trud 4199, 41 KARLOVSKO SHOSE STREET
Τηλέφωνο: 0899989367
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: daniel@amektoys.bg
Πληροφορίες για την αρμόδια εποπτική αρχή

Τίτλος: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Sofia 1592, Blvd. “Καθ. Tsvetan Lazarov “№ 2
Δεδομένα αλληλογραφίας: Sofia 1592, Blvd. “Καθ. Tsvetan Lazarov “№ 2
Τηλέφωνο: 02 915 3 518
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Ιστότοπος: cpdp.bg
Η “PLUSHENI IGRACHKI.BG” Ltd. λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων.

Λόγοι συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Τέχνη. 1. (1) PLUSHENI IGRACHKI.BG συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με μια αγορά εκ μέρους σας σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, και ιδίως βάσει των εξής:

Έγινε ρητή συγκατάθεση από εσάς ως πελάτη.
Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που ισχύει για τα PLUSHENI IGRACHKI.BG.
Για τους σκοπούς του νόμιμου συμφέροντος του PPLUSHENI IGRACHKI.BG.
(2) Το PLUSHENI IGRACHKI.BG είναι διαχειριστής προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα δεδομένα σας ως πελάτες του διαδικτυακού μας καταστήματος. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεστε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, το PLUSHENI IGRACHKI.BG ενεργεί ως επεξεργαστής προσωπικών δεδομένων.

Στόχοι και αρχές στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Τέχνη. 2. (1) Το PLUSHENI IGRACHKI.BG συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε σχέση με μια αγορά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και για να εγγραφείτε για ειδοποιήσεις σχετικά με μελλοντικές προσφορές και εκδηλώσεις. Συμπεριλαμβάνονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

δημιουργήστε έναν λογαριασμό που απαιτείται για την παρακολούθηση των παραγγελιών σας, καθώς και για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης νέων.
εγγραφή
λογιστικοί σκοποί ·
στατιστικούς σκοπούς ·
προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών ·
αποστολή μηνυμάτων πληροφοριών, μηνυμάτων για αλλαγές στην κατάσταση της παραγγελίας, μηνύματα για προωθήσεις, μηνύματα για μελλοντικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητά μας.
(2) Το PLUSHENI IGRACHKI.BG τηρεί τις ακόλουθες αρχές στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

νομιμότητα, καλή πίστη και διαφάνεια ·
περιορισμός των σκοπών επεξεργασίας ·
συνάφεια με τους σκοπούς επεξεργασίας και ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται ·
ακρίβεια και επικαιρότητα των δεδομένων ·
περιορισμός της αποθήκευσης για την επίτευξη των στόχων ·
ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.
(3) Κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, το PLUSHENI IGRACHKI.BG μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προστατεύσει τα ακόλουθα νόμιμα συμφέροντά του:

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλους κρατικούς και δημοτικούς φορείς.
Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει το PLUSHENI IGRACHKI.BG;

Τέχνη. 3. (1) Το PLUSHENI IGRACHKI.BG εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες με προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Εγγραφή χρήστη στον ιστότοπο προκειμένου να πραγματοποιηθεί ή να διευκολυνθεί μια αγορά. Συμπέρασμα της εκτίμησης επιπτώσεων: Με βάση την προαναφερθείσα εκτίμηση επιπτώσεων, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θεωρεί ότι η πράξη “Πραγματοποίηση ή διευκόλυνση μιας αγοράς” είναι παραδεκτή και παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.
Αποστολή μηνυμάτων πληροφοριών – ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η διαχείριση της διαδικασίας αποστολής μηνυμάτων σε πελάτες, που σχετίζονται με την παρακολούθηση της κατάστασης μιας παραγγελίας.
Αποστολή ενημερωτικού δελτίου – σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η διαχείριση της διαδικασίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προσφορές, εκπτώσεις, εκδηλώσεις ή νέα προϊόντα σε πελάτες που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λάβουν


(2) Το PLUSHENI IGRACHKI.BG επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών για τους ακόλουθους σκοπούς και για τους ακόλουθους λόγους:

Δεδομένα: Τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα και επώνυμο, e-mail, χώρα, διεύθυνση, τηλέφωνο)
Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: 1) Εγγραφή χρήστη. 2) Να έρθετε σε επαφή με τον χρήστη και να στέλνετε πληροφορίες σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένου, εάν το επιθυμείτε – να στέλνετε ενημερωτικά δελτία και διαφημιστικά μηνύματα.
Λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων – Με την αποδοχή των γενικών όρων και την εγγραφή στον ιστότοπο και την αγορά ενός προϊόντος, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του PPLUSHENI IGRACHKI.BG και εσάς, με βάση τα οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα – Art. 6, παρ. 1, σελ. (β) GDPR.
.

Άλλα δεδομένα που επεξεργάζεται το PLUSHENI IGRACHKI.BG – Όταν συνδέεστε στον ιστότοπό μας ή στο προφίλ σας, το PLUSHENI IGRACHKI.BGσυλλέγει δεδομένα σχετικά με τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται.
Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: Βελτίωση της ασφάλειας της υπηρεσίας, βελτίωση της ταχύτητας, καθώς και εντοπισμός της διεπαφής, στατιστική και έρευνα μάρκετινγκ.
Λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος – άρθ. 6, παρ. 1, σελ. (β) του GDPR. Μέχρι τη δημιουργία ενός προφίλ χρήστη, η διεύθυνση IP συλλέγεται βάσει των νόμιμων συμφερόντων του διαχειριστή – Art. 6, παρ. 1, σελ. (στ) ο GDPR ·
Τα στοιχεία του τιμολογίου σας για ένα άτομο – Εάν θέλετε να εκδοθεί ένα τιμολόγιο ως άτομο, πρέπει να δώσετε τον μοναδικό αριθμό αστικού σας.
(3) Το PLUSHENI IGRACHKI.BG  δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, τα οποία αναφέρονται στα ακόλουθα:

αποκαλύπτει φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ·
να αποκαλύψει πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συνδικαλιστική ιδιότητα μέλους ·
γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
(4) Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από το PLUSHENI IGRACHKI.BG από τα άτομα στα οποία αναφέρονται.

(5) Η εταιρεία δεν θα εκτελεί αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Τέχνη. 4. (1) PLUSHENI IGRACHKI.BG αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από την ύπαρξη του λογαριασμού σας στον ιστότοπο ή εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο – για περίοδο 6 ετών. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, το PLUSHENI IGRACHKI.BG φροντίζει για τη διαγραφή και την καταστροφή όλων των δεδομένων σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(2) PLUSHENI IGRACHKI.BG σας ειδοποιεί σε περίπτωση που ο όρος αποθήκευσης δεδομένων πρέπει να επεκταθεί ενόψει των νόμιμων συμφερόντων της PLUSHENI IGRACHKI.BG ή άλλου.

(3) Το PLUSHENI IGRACHKI.BG αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να τηρούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τον αντίστοιχο προβλεπόμενο όρο, ο οποίος ενδέχεται να υπερβαίνει τον όρο ύπαρξης της εγγραφής σας.

Μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα για επεξεργασία

Τέχνη. 5. (1) Η PLUSHENI IGRACHKI.BG μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μεταφέρει μέρος ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(2) PLUSHENI IGRACHKI.BG σας ειδοποιεί σε περίπτωση πρόθεσης να μεταφέρετε μέρος ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Τα δικαιώματά σας στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τέχνη. 6. (1) Εάν δεν θέλετε να συνεχίσει η επεξεργασία όλων ή μέρους των προσωπικών σας δεδομένων από το PLUSHENI IGRACHKI.BG για συγκεκριμένους ή για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία συμπληρώνοντας το φόρμα στο προφίλ πελάτη σας ή κατόπιν αιτήματος σε δωρεάν κείμενο μέσω email στη διεύθυνση: eshop@plusheniigrachki.bg

(2) PLUSHENI IGRACHKI.BG μπορεί να σας ζητήσει να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας και την ταυτότητά σας με το άτομο με το οποίο σχετίζονται τα δεδομένα.

(3) Με την ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τη δημιουργία και τη συντήρηση της εγγραφής σας, ο λογαριασμός σας θα καταστεί ανενεργός.

Δικαίωμα πρόσβασης

Τέχνη. 7. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε επιβεβαίωση από το PLUSHENI IGRACHKI.BG εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς.

(2) Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό, καθώς και στις πληροφορίες που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

(3) Το PLUSHENI IGRACHKI.BG σας παρέχει, κατόπιν αιτήματος, ένα αντίγραφο των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, σε ηλεκτρονική ή άλλη κατάλληλη μορφή.

(4) Η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα είναι δωρεάν, αλλά το PLUSHENI IGRACHKI.BG διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει διοικητικό τέλος σε περίπτωση επανάληψης ή υπερβολικότητας των αιτημάτων.

Δικαίωμα διόρθωσης ή ολοκλήρωσης

Τέχνη. 8. Μπορείτε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς απευθείας μέσω του προφίλ σας στον ιστότοπο ή υποβάλλοντας αίτημα στο PLUSHENI IGRACHKI.BG.

Δικαίωμα διαγραφής (“να ξεχαστεί”)

Τέχνη. 9. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη PLUSHENI IGRACHKI.BG τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς και το PLUSHENI IGRACHKI.BG έχει την υποχρέωση να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν υπάρχει κάποιος από τους ακόλουθους λόγους:

τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.
Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η επεξεργασία δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
Έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, συμπεριλαμβανομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, και δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι για να υπερισχύσει η επεξεργασία.
τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα ·
τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή τη νομοθεσία κράτους μέλους που ισχύει για το PLUSHENI IGRACHKI.BG ·
προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
(2) Το PLUSHENI IGRACHKI.BG δεν υποχρεούται να διαγράψει προσωπικά δεδομένα εάν τα αποθηκεύει και τα επεξεργάζεται:

να ασκήσει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην πληροφόρηση ·
να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία που προβλέπεται στο δίκαιο της ΕΕ ή στο δίκαιο ενός κράτους μέλους που εφαρμόζεται στον Διαχειριστή ή για την εκτέλεση μιας αποστολής προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση των επίσημων εξουσιών που του ανατίθενται ·
για λόγους δημόσιου ενδιαφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας ·
για σκοπούς αρχειοθέτησης για δημόσιο συμφέρον, για επιστημονική ή ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς ·
για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
(3) Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμά σας να “ξεχάσετε”, πρέπει να υποβάλετε ένα αίτημα μέσω της επιλογής στο προφίλ σας ή ένα γραπτό αίτημα που αποστέλλεται στο PLUSHENI IGRACHKI.BG, καθώς και να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας και την ταυτότητά σας με το άτομο στο οποίο τα δεδομένα αναφέρονται. πριν από το PLUSHENI IGRACHKI.BG, παρουσιάζοντας επιτόπου την ταυτότητά σας για ταυτοποίηση και, εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στο προφίλ του ατόμου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, πριν από έναν υπάλληλο της PLUSHENI IGRACHKI.BG.

(4) Το PLUSHENI IGRACHKI.BG δεν διαγράφει τα δεδομένα που έχει νόμιμη υποχρέωση αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας σε περίπτωση δικαστικών αξιώσεων εναντίον του ή απόδειξης των δικαιωμάτων του.

Δικαίωμα περιορισμού

Τέχνη. 10. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το PLUSHENI IGRACHKI.BG να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με εσάς όταν:

αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων για μια περίοδο που επιτρέπει στο PLUSHENI IGRACHKI.BG να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε τα προσωπικά σας δεδομένα να διαγραφούν, μόνο να περιοριστεί η χρήση τους.
Το PLUSHENI IGRACHKI.BG δεν χρειάζεται πλέον προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για τη δημιουργία, την άσκηση ή την προστασία των νομικών σας αξιώσεων.
Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νομικοί λόγοι του PLUSHENI IGRACHKI.BG υπερισχύουν των συμφερόντων σας.
Δικαίωμα φορητότητας

Τέχνη. 11. (1) Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κατεβάσετε τα δεδομένα που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για εσάς σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών του PLUSHENI IGRACHKI.BG, απευθείας μέσω του προφίλ σας ή κατόπιν αιτήματος μέσω email.

(2) Μπορείτε να ζητήσετε από το PLUSHENI IGRACHKI.BG να μεταφέρει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν διαχειριστή που καθορίσατε από εσάς, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα λήψης πληροφοριών

Τέχνη. 12. Μπορείτε να ζητήσετε από το PLUSHENI IGRACHKI.BG να σας ενημερώσει για όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έχουν ζητηθεί διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμός επεξεργασίας. Το PLUSHENI IGRACHKI.BG ενδέχεται να αρνηθεί να παράσχει αυτές τις πληροφορίες εάν αυτό θα ήταν αδύνατο ή θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

Δικαίωμα αντίρρησης

Τέχνη. 13. Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το PLUSHENI IGRACHKI.BG  που σχετίζεται με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας τους για σκοπούς δημιουργίας προφίλ ή άμεσου μάρκετινγκ.

Τα δικαιώματά σας σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων

Τέχνη. 14. (1) Εάν η PLUSHENI IGRACHKI.BG διαπιστώσει παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει υψηλό κίνδυνο στα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα σας ειδοποιήσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την παραβίαση, καθώς και για τα μέτρα λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν.

(2) PLUSHENI IGRACHKI.BG δεν υποχρεούται να σας ειδοποιεί εάν:

έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας όσον αφορά τα δεδομένα που επηρεάζονται από την παραβίαση ασφάλειας ·
Στη συνέχεια, έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει ότι η παραβίαση δεν ενέχει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματά σας.
η κοινοποίηση θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.
Άτομα στα οποία παρέχονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τέχνη. 15. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν παρέχονται σε άτομα εκτός του PLUSHENI IGRACHKI.BG.

Άλλες διατάξεις

Τέχνη. 16. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας βάσει της παραπάνω ή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων ως εξής:

Τίτλος: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Sofia 1592, Blvd. “Καθ. Tsvetan Lazarov “№ 2
Δεδομένα αλληλογραφίας: Sofia 1592, Blvd. “Καθ. Tsvetan Lazarov “№ 2
Τηλέφωνο: 02 915 3 518
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Ιστότοπος: cpdp.bg
Τέχνη. 17. Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω των εντύπων που επισυνάπτονται σε αυτές τις πληροφορίες. Φυσικά, αυτές οι φόρμες είναι προαιρετικές και μπορείτε να υποβάλετε τα αιτήματά σας σε οποιαδήποτε φόρμα που περιέχει σχετική δήλωση και σας προσδιορίζει ως κάτοχο δεδομένων.

Τέχνη. 18. Εάν η συγκατάθεση αφορά μεταφορά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας περιγράφει τους πιθανούς κινδύνους για τη διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτες χώρες, ελλείψει απόφασης σχετικά με την κατάλληλη προστασία και τα κατάλληλα μέσα προστασίας.

Τέχνη. 19 (1). Όταν εκχωρείτε το PLUSHENI IGRACHKI.BG για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων με σκοπό τη χρήση της υπηρεσίας, το PLUSHENI IGRACHKI.BG ενεργεί ως επεξεργαστής προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική cookie

Ο ιστότοπος του PLUSHENI IGRACHKI.BG  χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του. Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Λόγοι συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Τύποι cookies που χρησιμοποιούμε:

Υποχρεωτικά cookies
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Για παράδειγμα, με αυτά τα cookie σας παρουσιάζουμε τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας στη σωστή γλώσσα και τις τιμές – ανάλογα με το νόμισμα και τον ΦΠΑ για την αντίστοιχη χώρα. Τέτοια cookies είναι επίσης αυτά που επιτρέπουν την προσωρινή αποθήκευση, για να θυμάστε μια προηγούμενη επιλογή, καθώς και δεδομένα που είχαν εισαχθεί προηγουμένως για ένα stick και άλλα.

Αναλυτικά cookies
Χάρη σε αυτά τα cookie παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας και μπορούμε να αναλύσουμε πόσο εύκολα δουλεύουν οι χρήστες μας (cookie του Google Analytics, hotjar κ.λπ.). Αυτά τα cookies δεν μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Μας δείχνουν ποιες σελίδες του ιστότοπού μας έχετε δει, αν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας μέσω κινητής ή επιτραπέζιας συσκευής και άλλα ανώνυμα δεδομένα. Για το Google Analytics, χρησιμοποιούμε επίσης ανωνυμοποίηση IP χρησιμοποιώντας το _anonymizelp. Η μέγιστη περίοδος κατά την οποία αποθηκεύουμε αναλυτικά δεδομένα στο Google Analytics είναι 50 μήνες.

Λειτουργικά cookie
Αυτά τα cookie σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας, να παρακολουθείτε βίντεο σε αυτόν, να συνομιλείτε μαζί μας, καθώς και να θυμάστε την προτιμώμενη γλώσσα στην οποία μπορείτε να φορτώσετε τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας.

Cookies ακριβούς στόχευσης
Αυτά τα cookie περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε τον ιστότοπό μας και μπορούν να ενεργοποιηθούν από τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες. Δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία. Χάρη σε αυτούς, δεν θα εμφανίζονται πληροφορίες που δεν σχετίζονται με εσάς. Αυτά είναι δυναμικά cookie στο Facebook, το Google και άλλα.

Μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις των cookies που λαμβάνετε από τον ιστότοπό μας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Λάβετε υπόψη ότι εάν περιορίζετε συγκεκριμένους τύπους cookie, ο ιστότοπός μας ενδέχεται να μην λειτουργεί πλήρως σωστά και ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητά του.